Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΔ) αναφέρονται σε μια ομάδα πέντε διαταραχών, που συνοδεύονται από ποιοτικές ανωμαλίες στις κοινωνικές συναλλαγές, στους τρόπους επικοινωνίας και από περιορισμένο, στερεοτυπικό ρεπερτόριο ενδιαφερόντων.
Οι τυπικές μορφές ΔΑΔ εμφανίζουν αποστροφή και αδιαφορία για τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις ή ορισμένες φορές τις αποζητούν για φυσική επαφή ή για ικανοποίηση αναγκών.  Οι κοινωνικές επαφές γίνονται δεκτές παθητικά χωρίς ευχαρίστηση και αυθορμητισμό. Ενίοτε προσεγγίζουν αυθόρμητα τους άλλους με παράξενο και τελετουργικά επαναλαμβανόμενο τρόπο. Μάλιστα, στα υψηλής λειτουργικότητας άτομα παρατηρούνται συγκεκριμένες συμπεριφορές με τυπικό και ακατάλληλο τρόπο αλληλεπίδρασης.
 Ως προς την επικοινωνία υπάρχουν προβλήματα στην κατανόηση και χρήση της μη-λεκτικής και λεκτικής μορφής της. Δεν αντιλαμβάνονται τις πληροφορίες μέσω των χειρονομιών, των εκφράσεων του προσώπου, της στάσης του σώματος και του τόνου της φωνής, ενώ η κατανόηση περιορίζεται αποκλειστικά σε πράγματα που τους ενδιαφέρουν. Συχνά δεν ανταποκρίνονται, ακόμη, στο άκουσμα του ονόματος τους. Οι δυσκολίες στη γλώσσα  είναι επίσης εμφανείς στην άμεση και αργοπορημένη ηχολαλία, στη σύγχυση λέξεων με παρόμοιο ήχο ή νόημα, στην επαναλαμβανόμενη, στερεοτυπική και άκαμπτη χρήση των λέξεων χωρίς έλεγχο έντασης και τόνου της φωνής. Βέβαια, τα άτομα υψηλής λειτουργικότητας πιθανόν να έχουν ικανοποιητική χρήση των λέξεων. Στον αντίποδα, υπάρχουν περιπτώσεις  που δεν θα αποκτήσουν ποτέ την ομιλία.
Οι ανήκοντες στο φάσμα ασχολούνται εμμονικά με αντικείμενα και πράξεις. Αναπτύσσουν ρουτίνες, από τις οποίες εξαρτώνται σε τέτοιο βαθμό που μια πιθανή αλλαγή τους, τους αγχώνει και τους κάνει να λειτουργούν ακατάλληλα. Απαιτούν πράγματα και διαδικασίες με συγκεκριμένο τρόπο, προσκολλούνται με ένα αντικείμενο και στην παιδική ηλικία παρατηρείται μονότονο παιχνίδι. Ακόμη, παρουσιάζουν έλλειμμα ευελιξίας στη σκέψη, έτσι δεν δύνανται να μεταφέρουν σκέψεις ή πληροφορίες σε ανύποπτη στιγμή.  Οι ΔΑΔ συνδέονται με διαταραχές οπτικού ελέγχου και βλεμματικής επαφής, με αποτέλεσμα να κοιτούν συχνά με την άκρη του ματιού, χωρίς να εστιάζουν ή με γρήγορες ματιές αποφεύγοντας τη βλεμματική επαφή.
Επιπρόσθετα, παρατηρούνται προβλήματα στον έλεγχο της κίνησης όπως αυθόρμητες, μεγάλες κινήσεις, παράξενη στάση σώματος, πηδήματα και παλινδρομικές κινήσεις. Επιπλέον, αρκετές φορές αντιδρούν σε αισθητηριακές εμπειρίες. Αντιδρούν με πανικό ή ενθουσιασμό σε οπτικοακουστικά ερεθίσματα, γεύσεις και μυρωδιές, αγγίγματα και αντοχή στον πόνο. Περαιτέρω πιθανόν να εμφανίζουν έλλειμμα φόβου μπροστά σε πραγματικό κίνδυνο και υπερβολικό φόβο σε ανώδυνες καταστάσεις. Όπως και αδόκιμα συναισθήματα, λόγω έλλειψης κατανόησης του νοήματος των περιστάσεων.
Τουναντίον, οι ΔΑΔ παρουσιάζουν ιδιαίτερες ικανότητες ως προς τη μουσική, την αριθμητική, την αποσυναρμολόγηση και την συναρμολόγηση. Ακόμη, εμφανίζουν μία ασυνήθιστη μορφή μακροπρόθεσμης μνήμης, αποθηκεύοντας εμπειρίες με την ακριβή μορφή που έγιναν αντιληπτές.
Μοιραστείτε το...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

No Comments Yet.