Υπηρεσίες Πρώιμης Παρέμβασης για Παιδιά με Σύνδρομο Down

 Υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης για παιδιά με σύνδρομο Down:

  Η πρώιμη παρέμβαση αναφέρεται σε αναπτυξιακά προγράμματα, που ασχολούνται με παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές και ιδιαιτερότητες ή παιδιά που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για μελλοντική εμφάνιση νευροαναπτυξιακών προβλημάτων, από τη γέννηση έως και την ηλικία των τριών ετών. Τα προγράμματα στοχεύουν μέσω συγκεκριμένων τεχνικών(φυσικοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία και εκπαίδευση) στην ανάπτυξη των ήδη αποκτηθέντων δεξιοτήτων, την απόκτηση νέων, την μείωση αναπτυξιακών καθυστερήσεων και την κατάλληλη υποστήριξη των οικογενειών. Όσον αφορά το σύνδρομο Down ως πιο κοινές παρεμβατικές υπηρεσίες θεωρούνται η φυσικοθεραπεία, η λογοθεραπεία και η εργοθεραπεία.
  Η φυσικοθεραπεία στοχεύει στην κινητική ανάπτυξη των παιδιών με σύνδρομο Down. Όσο πιο σύντομα γίνει η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση, τόσο πιο αποτελεσματική μπορεί να είναι, αυτό βέβαια ισχύει για όλες τις παρεμβάσεις. Μέσω της φυσικοθεραπείας βελτιώνεται η κίνηση, η βάδιση και γενικά ο συντονισμός των κινήσεων, καθώς προωθείται η ανάπτυξη των αδρών κινητικών δεξιοτήτων, όπως το κάθισμα, η έγερση και το μπουσούλημα, αλλά και της λεπτής κινητικότητας με τη χρήση διαφόρων τεχνικών. Έτσι, τα παιδιά εξερευνούν το περιβάλλον τους και παράλληλα ενισχύουν τη νοητική, γλωσσική και κοινωνική τους ανάπτυξη.
   Η λογοθεραπεία αποτελεί επίσης μια υπηρεσία πρώιμης παρέμβασης για παιδιά με σύνδρομο Down. Θα λέγαμε, πως είναι απαραίτητη ακόμη από τη βρεφική ηλικία, πριν τα παιδιά αποκτήσουν το βασικό προγλωσσικό στάδιο, καθώς τα προετοιμάζει με προ-ομιλητικές και προ-γλωσσικές ασκήσεις για το στάδιο των «πρώτων λέξεων». Τα παιδιά με σύνδρομο Down εμφανίζουν καθυστερημένη γλωσσική ανάπτυξη, χρονική καθυστέρηση στην ικανότητα να μιμούνται πράξεις και να χρησιμοποιούν χειρονομίες, αλλά και λιγότερη παραγωγή ήχων συγκριτικά με παιδιά που δεν πάσχουν από σύνδρομο Down. Η λογοθεραπεία τα βοηθά στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων, στη βελτίωση της φώνησης, της ανάπτυξης και έκφρασης και σε ένα πιο διευρυμένο πλαίσιο αναπτύσσει την επικοινωνία και την ικανότητα μάθησης τους. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο λογοθεραπευτής ταυτίζεται με το θηλασμό, αφού κατά τη διάρκεια του δεύτερου γίνεται χρήση των ανατομικών δομών, που συνδέονται με την ομιλία.
  Η εργοθεραπεία με τη σειρά της εστιάζει σε ασκήσεις προσοχής-συγκέντρωσης, οπτικοκινητικού συντονισμού, οπτικής μνήμης και ανάπτυξης γνωστικών δεξιοτήτων. Η αυτοεξυπηρέτηση είναι ο τομέας που χρήζει παρέμβασης από τον εργοθεραπευτή καθώς και των δυσκολιών αισθητηριακής ολοκλήρωσης που ενίοτε πιθανόν να παρουσιάσουν τα παιδιά με σύνδρομο Down. Μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες τα παιδιά αναπτύσσουν την ανεξαρτησία τους, την αδρή και λεπτή κινητικότητα τους και την αλληλεπίδραση τους στο κοινωνικό σύνολο, καθώς η εργοθεραπεία στοχεύει στην λειτουργικότητα των παιδιών στην καθημερινή ζωή και κατά επέκταση στη βοήθεια της οικογένειας τους.
Μοιραστείτε το...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

No Comments Yet.